บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี

     S&V ACCOUNT เราคือทีมงานปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่ บริษัทมีทีมงานมากมายด้วยประสบการณ์ความรู้ทางด้านบัญชี รวมถึงประสบการณ์ปัญหาด้านการจัดการภาษีต่างๆ เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านบัญชีให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการจัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ หากมีข้อสงสัย เรายินดีหาทางออกให้คุณ ติดต่อเรา086 892 1797

บริการวางระบบบัญชี

สภาพคล่องทางการเงินของการดำเนินธุรกิจนั้น ล้วนมีที่มาที่ไปจากโครงสร้างปลีกย่อยที่ หลากหลาย มารวมตัวอยู่ในระบบบัญชีที่ซับซ้อน S&V ACCOUNT พร้อมเป็นผู้ให้คำตอบกับธุระของผู้ประกอบการทุกๆ ท่าน ด้วยบริการวางระบบบัญชีที่ถูกต้องและออกแบบมาเพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ ทับซ้อน ทำให้บริหารกิจการได้ง่ายขึ้นโดยมีระบบบัญชีที่เราวางไว้ให้เป็นเครื่องมือ แห่งความสำเร็จ

โดยการวางระบบบัญชีของ S&V ACCOUNT  นั้นจะแตกต่างออกไปจากบริษัทอื่นๆ เพราะเรา เข้าใจว่าธุรกิจนั้นมีปัจจัยที่สร้างความแตกต่างกันค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจในประเภทกลุ่มเดียวกันก็ตาม ซึ่งเราจะเข้าไปตรวจสอบ วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบโครงสร้างของระบบบัญชีที่เหมาะสมที่สุดให้กับธุรกิจในแต่ละประเภท ทำให้สามารถช่วยล ดต้นทุนได้อีกด้วย