ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90, 91

ทุกคนที่มีรายได้มากกว่า 150,000 บาทต่อปี นั้นจำเป็นจะต้องส่งภาษีให้กับสรรพากร ซึ่งภาษีบุคคลธรรมดานั้นเป็นภาษีทางตรง แต่ในเมื่อการยื่นภาษีนั้นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและได้กลายเป็นปัญหาไม้เบื่อไม้เมากับท่านโดยเฉพาะผู้ที่ มีรายได้หลายประเภท เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการยื่นภาษีรายปี บริษัท สำนักงานบัญชี ออดิทไลนส์ จำกัด สามารถช่วยให้คุณส่งภาษีให้แก่สรรพากรได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงการคำนวณภาษีที่จะต้องเสียในการยื่นภาษีราย ปีท่านจะสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการลดหย่อนภาษีครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด

บริการเงินเดือนและประกันสังคมพนักงาน

ฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจก็คือพนักงาน ดังนั้นในฐานะของผู้ประกอบการและนักบริหารจึงมีภาระหน้าที่อันสำคัญที่จะต้องดูแลในเรื่องของการจ่า ยเงินเดือนให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ คน ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากนัก แต่ก็มีข้อบังคับปลีกย่อยพร้อมรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนไว้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่ง บริษัท เอส แอนด์ วี การบัญชีและกฏหมาย จำกัด มีบริการรับทำเงินเดือนให้พนักงานหรือที่เรียกว่า Payroll นอกจากเราจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระไม่ให้ผู้ประกอบการต้องเหน็ดเหนื่อยและวุ่นวายในทุกๆ สิ้นเดือนแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถบันทึกและเรียกดูประวัติพนักงานได้หมดทุกๆ คน มีการคำนวณเงินเดือนพนักงาน สวัสดิการ และงานประกันสังคม เสมือนประหนึ่งว่าบริษัทของผู้ประกอบการมีการตั้งแผนกทรัพยากรบุคคลขึ้นมาดูแล โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนหรือมอบสวัสดิการให้เป็นการตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว